Specjalistyczny gabinet neurologiczny

Wieloletnie doświadczenie kliniczne w diagnostyce i leczeniu zwłaszcza :

  • chorób pozapiramidowych – (m.in. choroba Parkinsona, parkinsonizm atypowy, drżenie samoistne, dystonia, tiki), m.in. w kwalifikacji do leczenia metoda głębokiej stymulacji mózgu (deep brain stimulation – DBS) oraz prowadzenia chorych po zabiegu metodą DBS
  • chorób naczyniowych mózgu,
  • bóle i zawroty głowy,
  • bóle kręgosłupa,
  • bóle neuropatyczne,
  • stwardnienie rozsiane,
  • inne choroby neurologiczne.